Frigörande dans

Din egen Dans


                                                        Nära dig Själv


Dans är närvaro i rörelse -

det är livet självt som tar sig uttryck i dansen.

Genom att dansa skapar vi möjligheter att vara nära oss själva

och varandra.


Människan har alltid dansat, rört sig rytmiskt.

Naturen  har en rytm och människan är till kropp och sinne

en del av naturen. 

Vi mår bra av att knyta an till vår egen rytm.


Frigörande dans


I den frigörande dansen övar vi medveten närvaro i rörelse.

Vi låter kroppen röra sig såsom den själv vill, som den ofta inte får göra i vardagen.

När vi dansar frigör vi energi, kreativitet, glädje. Vi stärker vår vilja och vår handlingskraft.


Allt det vi har upplevt i vårt liv finns lagrat i vår kropp, i våra celler. I dansen får vi

tillfälle att frigöra den energin som obearbetade känslor och upplevelser har lämnat kvar i vår kropp i form av spänningar, smärtor och blockeringar.

På så sätt kan vi bli mer hela, balanserade och vi får tillgång till en större del av vår potential.


Alla kan dansa

Varsamt, inifrån dig själv, kan du dansa, utan några bestämda rörelser.

Låt din inneboende intelligens leda dig, din kropp vet vad du behöver.


Andningen

En viktig del av den frigörande dansen är den alltid närvarande andningen.

Rörelse utan andning skapar ännu mer spänningar.

Medveten andning däremot frigör spänningar och ger ny energi och livskraft till våra celler.

 

Copyright Sara Riera 2019